Opplegg for borna

Borna er viktige for Stord Bibelsenter. Søndag formiddag er borna med i første del av møtet før dei går til eiga samling tilrettelagt for dei. Me ønskjer å gje dei alt det Gud har for dei og vil væra ei menigheit for heile familien. 

 

 
Powered by Cornerstone