Kven er me?

Kven er me?

Stord Bibelsenter er ei kristen sjølvstendig evangelisk menigheit på Stord. Møtelokala er i Borggt.50.

Stord Bibelsenter held til  i sentrum av Leirvik og me har møtene våre i Ungdomshallen øverst i Borggata (nr.50).   Søndagar kl 11.00 - er det vanlegaste tidspunktet. Men første søndag kvar månad har me oftast kveldsmøte kl.19.00. Torsdag har me faste bønemøter både formiddag og kveld. Fredag er det samling for ungdomane og i tillegg har me husfelleskap. Sang og musikk og særleg lovsangen er sentral i møtene. Du er hjartelig velkommen til å ta kontakt om du lurer på noko, eller ønskjer å vitja oss. Møtene er offentlege og alle er varmt velkomne.

Kontaktskjema 
Powered by Cornerstone